News and Update

  • Space
  • Space
  • Space

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เยี่ยมร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคาวาอุชิ จังหวัดฟุกุชิมา เป็นครั้งแรก

03 July 2017

                   เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560 เวลา 12.25 น. นายชินโซ อาเบะ ( Mr.Shinzō Abe) นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปเยี่ยมชมร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขาคาวาอุจิ  หมู่บ้านคาวาอุชิ จังหวัดฟุกุชิมา อย่างไม่เป็นทางการ โดยมี คุณสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และนายยะสุโนริ อิวะโมโต (Mr.Yasunori  Iwamoto) ประธานบริษัท Codomo Energy ให้การต้อนรับ โดยนายชินโซ อาเบะ ได้ดื่มชานมเย็น (ชาเย็น) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มขึ้นชื่อของร้านคาเฟ่ อเมซอน สาขานี้อีกด้วย

Back