ข่าวและอัพเดท

  • Space

“คาเฟ่อเมซอน” สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน รับซื้อเมล็ดกาแฟดิบ จ.น่าน

27 กันยายน 2559

            นายสุชาติ ระมาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนจัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบจังหวัดน่าน จำนวน 70 ตันต่อปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดน่าน ให้สามารถผลิตเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด สร้างความยั่งยืนให้เกิดกับชุมชน โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ที่ 4  จากขวา) และนายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้

กลับ