ข่าวและอัพเดท

  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

เปิดให้บริการแล้ว! ร้านคาเฟ่อเมซอน สาขา บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

01 สิงหาคม 2561

              เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการ  และนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกันทำพิธีเปิด ร้านกาแฟ Cafe Amazon สาขา บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการแก่พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ

กลับ