เครื่องดื่ม

ชาเขียวนมสด

ชาเขียวนมสดร้อนสูตรพิเศษ ผสมความหอมของนม ได้รสชาตินุ่มอย่างลงตัว

กลับ