เครื่องดื่ม

ชามะนาว

ทำจากชาซีลอนแท้ผสมน้ำตาล เพิ่มรสชาติด้วยน้ำมะนาวสด

กลับ