เครื่องดื่มพิเศษ

Iced Dark Chocolate Soya

เครื่องดื่มเย็นจากโกโก้เกรดฟรีเมี่ยม ผสานกับนมไวตามิ้ล Double Black สูตรงาดำ

กลับ