เครื่องดื่มพิเศษ

Iced Tea Soya

เครื่องดืมเย็นจากชา ผสานกับ นมไวตามิ้ลค์ Double Black สูตรงาดำ

กลับ