โปรโมชั่น

Cafe Amazon for Earth นำแก้วมาเองลด 5 บาท

*โปรโมชั่นนี้สำหรับการซื้อเคื่องดื่มเย็นหรือปั่น เมื่อนำแก้วที่สะอาด และมีขนาดเพียงพอกับเครื่องดืม 22 ออนซ์(oz.) เข้ามาใช้บริการ
(เครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มบรรจุขวด น้ำดื่ม เบเกอรรี่ และสินค้าพรีเมี่ยม ไม่ร่วมรายการ)
*ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง ส่วนลด สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
*ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

Back