โปรโมชั่น

ลูกค้าเอไอเอสรับส่วนลด 10 บาท

ลูกค้าเอไอเอสรับส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มทุกเมนูที่ Cafe Amazon
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 62 
ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

*เงื่อนไขการรับสิทธิ์เป็นไปตามที่ บริษัทฯ กำหนด 
รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.ais.co.th/privilege

Back