โปรโมชั่น

Cafe Amazon for Earth
นำแก้วมาเองลด 5 บาท

*เมื่อนำแก้ว Tumbler พลาสติก หรือ Tumbler สเตนเลสที่สะอาดแล้ว 
และมีขนาดเพียงพอกับเครื่องดืม 22 ออนซ์ มาใช้ในการซื้อเครื่องดื่มเย็นหรือปั่นเท่านั้น
*เครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มบรรจุขวด น้ำดื่ม เบเกอรรี่ และสินค้าพรีเมี่ยม ไม่ร่วมรายการ)
*ส่วนลด 5 บาทนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้อีก 1 รายการเท่านั้น
*ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

Back