โปรโมชั่น

นโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ร้าน Cafe Amazon งดให้บริการถุงพลาสติก

       เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบาย   ของภาครัฐ  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) จึงมีนโยบายให้ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

Back