โปรโมชั่น

Love at First Sip
ที่ Cafe Amazon ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 นี้เท่านั้น

Love at First Sip

พบเครื่องดื่มใหม่จาก Cafe Amazon

Crunchy Love Pinky-Milky Frappe และ Perfect Match Iced Butterfly Pea

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. - 31 มี.ค. 2563 นี้เท่านั้นที่ Cafe Amazon ทุกสาขา

กลับ