โปรโมชั่น

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน
 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคเติมเงินและรายเดือน ที่มีสถานะ SILVER MEMBER, GOLD MEMBER, และ PLATINUM BLUE MEMBER
 2. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาอินทัชทาวเวอร์ ชั้น G และ สาขาอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2)
 3. ลูกค้า SILVER MEMBER รับสิทธิ์ได้ 1 แก้ว/สิทธิ์/หมายเลข/เดือน และ ลูกค้า GOLD MEMBER และ PLATINUM BLUE MEMBER รับสิทธิ์ได้ 2 แก้ว/สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดยรับได้ 1 แก้ว/สิทธิ์/วัน (จำกัด 240,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 60,000 สิทธิ์/สัปดาห์)
 4. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยสแกน QR Code หรือกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอแก่พนักงาน
 5. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
 6. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Cafe Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท"
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dtac.co.th/dtacreward/cafe-amazon.html
 11. ตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือ ติดต่อ DTAC Call Center โทร. 1678

หมายเหตุ**Partner เป็นผู้จัดทำ AW ไม่สามารถแก้ไขได้และไม่ส่งไฟล์ Ai ให้

Back