โปรโมชั่น

ลูกค้ารถยนต์ Toyota รับส่วนลด 20 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ Toyota รับส่วนลด 20 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู หมายเหตุ: สมาชิก The Ultimate Experience สามารถใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ได้

  2. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขา 

  3. รับสิทธิ์ได้ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน / 1 ใบเสร็จ (จำกัด 50,000 สิทธิ์/เดือน)

  4. กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ แสดงรหัสและมือถือที่ใช้รับสิทธิ์ ต่อหน้าพนักงาน โดยรหัสรับสิทธิ์จะมีอายุ 30 นาที 

  5. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ 

  6. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี

  7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Cafe Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท“

  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

  9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center  โทร. 02-305-6788 ในเวลาทำการทุกวัน เวลา 08.00 -20.00 น.

Back