โปรโมชั่น

Cafe Amazon Cup Holder

"Cafe Amazon Cup Holder" ถุงผ้าดิบใส่แก้ว เพื่อเป็นการลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ผู้บริโภคนำกลับมาใช้ซ้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ออกแบบมาทั้งหมด 3 ลวดลาย 3 สไตล์ เหมาะสำหรับเก็บสะสม และผลิตในจำนวนจำกัด เพื่อจำหน่ายเฉพาะในร้าน Cafe Amazon โดยกำหนดให้ร้านค้าเริ่มจำหน่ายหน้าร้านตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  

ราคาขายปลีก: Cafe Amazon Cup Holder 39 บาท/ใบ (รวม vat)

Back