โปรโมชั่น

Perfect Combo Set

“ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon ชนิดใดก็ได้ 1 แก้ว (ทุกเมนู) มีสิทธิ์รับส่วนลด 10 บาท สำหรับซื้อสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น”  สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ มีทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ 

  • แครกเกอร์สับปะรด ตราคาเฟ่อเมซอน > ราคาขายพิเศษ 45 บาท จากราคาขายปกติ 55 บาท
  • แมคคาเดเมียอบเกลือ ตราคาเฟ่อเมซอน > ราคาขายพิเศษ 45 บาท จากราคาขายปกติ 55 บาท
  • คาราเมลวาฟเฟิล รสออริจินอล ตราคาเฟ่อเมซอน  > ราคาขายพิเศษ 20 บาท จากราคาขายปกติ 30 บาท
  • คาราเมลวาฟเฟิล รสชอกโกแลต ตราคาเฟ่อเมซอน > ราคาขายพิเศษ 20 บาท จากราคาขายปกติ 30 บาท


เงื่อนไข:

1.สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon ชนิดใดก็ได้ 1 แก้ว (ทุกเมนู) คู่กับ สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น ภายในใบเสร็จเดียวกันเท่านั้น

หมายเหตุ: สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ มีทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่ แครกเกอร์สับปะรด ตราคาเฟ่    อเมซอน, แมคคาเดเมียอบเกลือ ตราคาเฟ่อเมซอน, คาราเมลวาฟเฟิล รสออริจินอล ตราคาเฟ่อเมซอน, คาราเมลวาฟเฟิล รสชอกโกแลต ตราคาเฟ่อเมซอน 

2.สงวนรับสิทธิ์ส่วนลด 10 บาท / เครื่องดื่ม 1 แก้ว / สินค้ากลุ่มเบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น / 1 ใบเสร็จเท่านั้น

3.รับสิทธิ์ส่วนลด 10 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 - 15 สิงหาคม 2563 

4.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้

5.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)

6.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้

7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

9.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Contact Center โทร. 1365

กลับ