โปรโมชั่น

AIS 360
ลูกค้า AIS และ AIS Fiber รับส่วนลด 10 บาททุกเมนูโปรด

ยิ้มรับความสุขทุกวัน ลูกค้า AIS และ AIS Fiber รับส่วนลด 10 บาททุกเมนูโปรด

 

เงื่อนไขโครงการ: 

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เติมเงิน/รายเดือน และ AIS FIBRE ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 100 บาท/เดือน ขึ้นไป 
 2. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั้วประเทศ 
 3. สงวนสิทธิ์ 1 แก้ว/สิทธิ์/หมายเลข/เดือน/ใบเสร็จ (จำกัด 330,000 สิทธิ์/เดือน หรือ 82,500 สิทธิ์/สัปดาห์)
 4. สิทธิพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 5. กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ แสดงรหัสและมือถือที่ใช้รับสิทธิ์ ต่อหน้าพนักงาน
 6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ 
 7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/privilege หรือติดต่อ AIS Call Center  โทร. 1175
Back