สมัครสมาชิก

 • *
 • *
 • *
 • *
 • ชาย   หญิง *
 • *
 • *

Forgot Password

 • *

Edit Profile

 • *
 • ชาย   หญิง *
 • *
 • *

ถาม-ตอบ

 • ความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์

  1. ร้าน Cafe Amazon ภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.

  ร้านกาแฟ Cafe Amazon  เกิดจากความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมื่อปี 2545 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจร้านกาแฟอยู่ในช่วงคึกคักและตื่นตัวเป็นอย่างมาก จากข้อมูลการวิจัยพบว่า ตลาดกาแฟคั่วบดในเมืองไทยยังมีอนาคตสดใส  ปตท. จึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่จะนำเอาร้านกาแฟที่มีมาตรฐานมาเป็นธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ  เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน และเป็นการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ให้เป็นจุดแข็งของปั๊มน้ำมัน ปตท. ซึ่งสามารถให้บริการเครื่องดื่มที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เดินทางท่องเที่ยว
  หรือเป็นจุดพักสำหรับนักเดินทางเพื่อผ่อนคลาย และเติมความสดชื่นได้ด้วย ภายใต้ Concept  “Cafe  Amazon เข้มข้น...เพื่อนคนเดินทาง"

  - ปี 2545 -2548  เป็นช่วงที่เริ่มสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
  ในช่วงระยะเวลา 4 ปีแรก สามารถขยายสาขาร้านกาแฟ Cafe  Amazon ได้กว่า 100 สาขา

  - ปี 2549 – 2551 เป็นช่วงที่ร้านกาแฟ Cafe Amazon สามารถขยายและเพิ่มจำนวนสาขาไปกับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย เป็นโอกาสที่ทำให้ร้านกาแฟ Cafe  Amazon ที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เป็นเสมือน “ห้องรับรองแขกของสถานีบริการน้ำมัน ปตท.”  จนทำให้มีสาขาร้านกาแฟที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยถึง 280 สาขา ในปี 2551

  - ปลายปี 2551-2552 เป็นช่วงการพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้าน ในด้านรูปแบบอาคาร, การตกแต่งร้าน, การกำหนดคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น ระบบการบริหารจัดการร้าน, การตรวจสอบ (Audit) ร้านกาแฟ Cafe  Amazon ฯ

  - ปัจจุบันร้าน Cafe  Amazon มีสาขาอยู่ทั่วประเทศรวม 439 สาขา (ข้อมูล ณ  พ.ค. 2553)และมีแผนเปิดดำเนินการอีก 120 สาขา ภายในปี 2553

  - รูปแบบการดำเนินการร้าน Cafe  Amazon ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปัจจุบันจะให้สิทธิเฉพาะผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เท่านั้น

  - นโยบายการเรียกเก็บค่าสิทธิจากการใช้ Brand " Cafe  Amazon" ซึ่ง ปตท. มีแผนในการเรียกเก็บค่าสิทธิจากการใช้ Brand “Cafe Amazon"จากผู้ประกอบการร้านกาแฟในช่วงปลายปี 53
   

 • การออกแบบร้าน Cafe Amazon

   ตัวอาคารที่มีลักษณะเรียบง่าย โปร่งโล่ง แต่มีเอกลักษณ์และเน้นให้ทันสมัย มีการจัดพื้นที่ภายในเป็นห้องแอร์ และภายนอกที่เป็นระเบียง เพื่อให้ลูกค้าเลือกนั่งได้ตามความสะดวก มีการตกแต่งด้วยต้นไม้ น้ำตก น้ำผุด เพื่อสร้างบรรยากาศเสมือนป่า ที่ให้ความร่มรื่น ผ่อนคลายให้แก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นการสร้างความแตกต่างจากร้านกาแฟอื่นๆ เน้นความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้พบเห็น และเป็นการสร้างบรรยากาศในการดื่มกาแฟของนักเดินทาง และเป็นจุดนัดพบของบุคคลทั่วๆ ไปอีกด้วย
 • ปัญหาและอุปสรรคที่พบในช่วงแรก และแนวทางในการแก้ปัญหา

  1.3  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในช่วงแรก และแนวทางในการแก้ปัญหา
  ในช่วงแรก ปตท. มีการเร่งขยายสาขาเพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค จึงส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทั้งในเรื่องของรูปแบบร้าน และคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ
  แนวทางการแก้ไขปัญหา  โดยปัจจุบันได้มีการกำหนดและจัดทำรูปแบบมาตรฐานของร้านกาแฟ Cafe Amazon   รวมถึง จัดทำคู่มือการบริหารร้าน และจัดอบรมให้กับผู้บริหารร้าน Cafe Amazon อย่างต่อเนื่อง
  ทั้งนี้  ปตท. มีนโยบายในการเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบ (Audit) ร้านเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย
 • จุดแข็งของ Cafe Amazon

  -  รสชาติของกาแฟ Cafe Amazon   
  -  การตกแต่งบรรยากาศให้ร่มรื่น ผ่อนคลาย 
  -  จำนวนสาขาที่มีการขยายเครือข่ายไปกับสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศ
 • การขยายสาขาออกนอกสถานีบริการ

   ปตท. ตั้งเป้าการขยายสาขาออกนอกสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในปี 2554  โดย ปตท.มีแผนที่จะดำเนินการร้านเอง  เพื่อกำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานการดำเนินการในช่วงแรก  และหลังจากนั้นจึงจะให้สิทธิกับบุคคลภายนอกต่อไป 
 • ร้าน Cafe Amazon รูปแบบใหม่ในอาคาร ENCO

  ปัจจุบัน Cafe Amazon ที่ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคทั่วไป   ปตท. จึงมีแนวคิดในการขยายตลาดออกนอกสถานีบริการ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าจากเดิมเฉพาะในกลุ่มนักเดินทาง ไปยังกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในแหล่งธุรกิจ สถานที่ทำงาน ห้างสรรพสินค้า
  ดังนั้น เมื่อกลุ่มลูกค้าและวัตถุประสงค์เปลี่ยนไป Cafe Amazon จึงต้องมีการปรับรูปลักษณ์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายใหม่ ENCO ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีความต้องการให้ร้าน Cafe Amazon เข้าไปเปิดให้บริการแก่พนักงานและผู้มาติดต่อในอาคารดังกล่าว จึงเป็นโอกาสดีสำหรับ Cafe Amazon ในการทดลองสร้างและดำเนินการร้านรูปแบบใหม่ ที่มีบุคลิกที่ทันสมัยมากขึ้น มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนทำงาน ซึ่งมีผลทำให้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการจำต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จากเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนขับรถ คนเดินทาง ก็ปรับให้มีรสชาติที่นุ่ม ละมุนขึ้นสำหรับคนทำงานและคนรุ่นใหม่ ใช้เมล็ดกาแฟคั่วบดที่แตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งยังเพิ่มเครื่องดื่มประเภทใหม่ๆ เช่น คาราเมลแม็คคิอาโต้ และอิตาเลี่ยนโซดา เป็นต้น ในส่วนของการบริการ รวมไปถึงการแต่งกายก็ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานที่และดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 • แนวคิดในการตกแต่งร้าน Cafe Amazon รูปแบบใหม่ในอาคาร ENCO

  การตกแต่งร้าน Cafe Amazon รูปแบบใหม่นี้ ใช้แนวคิดหลักคือ “The Amazon’s Embrace” หรือ “ในอ้อมกอดแห่งอเมซอน” โดยแบ่งการตกแต่งร้านที่อาคาร Enco ทั้ง 2 ร้านออกเป็น 2 แนวทาง คือ รูปแบบ“อเมโซเนีย”  (Amazonia) ที่จำลองสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยฝูงสัตว์ป่านานาชนิด ของป่าอเมซอน และเน้นความทันสมัย เรียบง่าย และรูปแบบ “ฟอเรสทรี” (Forestry) เน้นการตกแต่งที่ให้บรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยกิ่งก้านสาขาของต้นไม้เปรียบเสมือนกับป่าอเมซอน ที่มีสีสันสดใส สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น