สิงหาคม

15

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดออกแบบร้าน Cafe Amazon Awake Award

Cafe Amazon ได้จัดโครงการประกวดออกแบบร้านภายใต้โครงการ Cafe Amazon Awake Awardขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการออกแบบและการนำเสนอก่อนการทำงานจริง นอกจากนี้ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางปตท. จะได้นำรูปแบบมาปรับปรุงพัฒนาร้านคาเฟ่ อเมซอนในอนาคต โครงการนี้มีนิสิต นักศึกษา สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 288 ผลงาน โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมจะต้องจัดทำโมเดลตัวอย่างร้านและนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ โครงการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ อาทิ คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกแนวหน้าของประเทศไทย คุณณัฐ ยมาภัย สถาปนิก จากบริษัท Centris จำกัด และคุณณรัญพงษ์ เกวลิน Execuetive Design Director จากบริษัท Spa Hakuhodo ร่วมเป็นกรรมการรวมถึงได้แบ่งปันข้อคิดและความรู้ แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 ทีมสุดท้ายอีกด้วย

    Pleae wait