ร้านกาแฟ Cafe Amazon ภายนอกสถานีบริการ

ร้านกาแฟ Cafe Amazon ภายนอกสถานีบริการ
 
คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตสิทธ์ Franchisee มีดังนี้
1.       ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
2.       ผู้ลงทุนมีพื้นที่ตั้งแต่ 40 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่เอง หรือมีสิทธิ์การเช่าในพื้นที่นั้นๆ
3.       ผู้ลงทุนมีความพร้อมด้านเงินลงทุน
4.       ผู้ลงทุนสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟได้
5.       ผู้ลงทุนสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ มาตรฐานของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
6.       ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรักในงานบริการ
7.       ผู้ลงทุนจะต้องวางเงินสดค้ำประกันตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
8.       ผู้ลงทุนจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน เป็นต้น
รูปแบบร้านกาแฟ Cafe Amazon – นอกสถานี
1.       รูปแบบ Original (Cafe Amazon) คือ ร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกอาคาร มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยเป็นร้านที่ตั้งอย่างอิสระ และมีเนื้อที่ในการจัดแต่งสวน ระเบียงนั่ง ได้ 

 
2.       รูปแบบ Premium (The Amazon’s Embrace) คือร้านที่ตั้งอยู่ในอาคาร เช่น สำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น มีเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เปิด ซึ่งอาจจะมีที่นั่งหรือไม่มีที่นั่งก็ได้
  

หลักเกณฑ์การเปิดร้าน
1. ผู้สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ทั้ง 2 รูปแบบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก ปตท. ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างร้าน โดย ปตท. จะเข้าร่วมสำรวจและพิจารณาสถานที่ก่อนให้สิทธิ์
2. ก่อนเปิดร้าน ผู้รับสิทธิ์ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม Store Tour ร้านกาแฟ Cafe Amazon เป็นเวลา 1 วัน เพื่อรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆ ของร้านอย่างถูกต้อง
3. ผู้รับสิทธิ์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรม ทดสอบ และต้องผ่านหลักเกณฑ์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลา 1 เดือน โดยการอบรมประกอบด้วย การอบรมทฤษฏี 5 วัน การอบรมระบบ POS (Point of Sales) 3 วัน และการปฏิบัติงานจริงที่ร้าน Cafe Amazon ของ ปตท. อีก 5 วัน
4. ผู้รับสิทธิ์ต้องชำระค่าป้ายโลโก้ เมนูบอร์ด เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ ให้กับ ปตท. ก่อนการเปิดร้านอย่างน้อย 15 วัน
8. การดำเนินงานต้องใช้วัตถุดิบ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ จาก ปตท. เช่น เมล็ดกาแฟ ช็อกโกแลต เครื่องชง เครื่องบด แก้วกาแฟ ชุดพนักงาน เป็นต้น รวมถึงการให้บริการ สูตร วิธีการชงเครื่องดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ ปตท. กำหนดเท่านั้น หากผู้รับสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตาม ปตท. สามารถยกเลิกสิทธิ์การให้ดำเนินการร้าน Cafe Amazon ได้
9. หากทาง ปตท. มีการพัฒนารูปแบบการบริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon ในลักษณะแฟรนไชส์ ผู้รับสิทธิ์ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขแฟรนไชส์ดังกล่าวด้วย
 

หากคุณมีความฝัน และความมุ่งมั่น ที่จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟคุณภาพสักแห่งหนึ่ง
เชิญร่วมเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ Cafe Amazon ซึ่งเราพร้อมแล้วที่จะเดินเคียงข้าง และมอบความสำเร็จให้กับคุณอย่างยั่งยืน...
up