ติดต่อเรา

ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนะนำสินค้าและบริการ 
ติดต่อ : PTT Contact Center 1365