ข่าวและอัพเดท

  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

เปิด Café Amazon  สาขาแรกในมาเลเซีย ขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 9

25 มิถุนายน 2562

                     คุณณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR คุณสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล และคุณวาน คามารุดดิน (Wan Kamaruddin) ร่วมพิธีเปิด  คาเฟ่  อเมซอน  สาขา เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ (Central i-City)  ซึ่งเป็นสาขาแรกในประเทศมาเลเซียและเป็นสาขาที่ 2,808 ของ คาเฟ่ อเมซอนทั่วโลก
                     คาเฟ่ อเมซอน ทุกสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ จะรักษาเอกลักษณ์ของการเป็น  “กรีน โอเอซิส”  ที่มีบรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ อาทิ การเลือกใช้แก้วไบโอ คัพ ซึ่งเป็นพลาสติกย่อยที่สลายได้ การใช้หลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก  การใช้ช้อนส้อมและมีดที่ผลิตจากไม้แทนการใช้พลาสติก  เป็นต้น  สำหรับร้าน คาเฟ่  อเมซอน ในมาเลเซียได้ปรับเปลี่ยนเมนูเครื่องดื่มและอาหารว่างบางรายการให้สอดคล้องกับความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวมาเลเซีย เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
                     นอกจากการเติบโตในด้านจำนวนสาขาแล้ว คาเฟ่ อเมซอน ยังมียอดจำหน่ายต่อสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีอีกด้วย โดยในปี 2561 คาเฟ่ อเมซอน มียอดขายรวมถึง 225 ล้านแก้ว ปัจจุบันมี จำนวนกว่า 2,800  สาขา ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์  ลาว กัมพูชา  พม่า  ฟิลิปินส์ ญี่ปุ่น และโอมาน และยังคงมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศอื่น ๆ ต่อไป เพื่อผลักดันให้ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งสู่ความเป็น โกลบอล แบรนด์ ในอนาคตอันใกล้ต่อไป

กลับ