เครื่องดื่ม

เอสเปรสโซ่

หัวกาแฟรสชาติเข้มข้น เสิร์ฟด้วยแก้วขนาดเล็ก 3.5 ออนซ์

กลับ