เครื่องดื่มพิเศษ

Amazon Green Latte

สดชื่นไปกับความนุ่มนวลของกาแฟลาเต้ ผสมมะพร้าว และไซรัปใบเตยหอมหวาน

กลับ