โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fiber
รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนู 390,000 สิทธิ์/เดือน

สำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fiber รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนู 390,000 สิทธิ์/เดือน


ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

กลับ