โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้า DTAC
รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนู 240,000 สิทธิ์/ เดือน

สำหรับลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนู 240,000 สิทธิ์/เดือน

ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค.64

กลับ