โปรโมชั่น

วันนี้คุณเติมความสดชื่นให้เต็มถังกันรึยัง!
แจกคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม Café Amazon มูลค่า 15 บาท ท้ายใบเสร็จน้ำมัน (เฉพาะเครื่องดื่มเมนูเย็นและปั่น) เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ สถานีบริการ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

วันนี้คุณเติมความสดชื่นให้เต็มถังกันรึยัง!

แจกคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม Café Amazon มูลค่า 15 บาท ท้ายใบเสร็จน้ำมัน (เฉพาะเครื่องดื่มเมนูเย็นและปั่น) เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ สถานีบริการ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

•ระยะเวลาการแจกคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 256

•ระยะเวลาการใช้คูปองส่วนลดเครื่องดื่ม : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 ธันวาคม 2564

สามารถใช้สิทิ์ส่วนลดเครื่องดื่มได้ที่ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

กลับ