โปรโมชั่น

Cafe Amazon x PTT Blue Credit Card
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่สถานีบริการ PTT Station และร้านค้าในเครือโออาร์

ปลดล็อคจุกๆ สุขล้นเป๋าส่งท้ายปี 2564

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% ที่สถานีบริการ PTT Station และร้านค้าในเครือโออาร์ ทั้ง Café Amazon, Texas Chicken, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ, Pearly Tea, Jiffy และศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65

เงื่อนไข

เมื่อใช้บัตร PTT BLUE CREDIT CARD

- ชำระค่าน้ำมันที่ PTT Station 500 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 25 บาท (5 %) หรือเติม 1,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท (6 %) จำกัดเงินคืนสูงสุด 60 บาท/เซล์สลิป ไม่เกิน 240 บาท/บัตร/เดือน

- ชำระค่าสินค้า/บริการที่ร้านค้าในเครือโออาร์ 100 บาทขึ้นไป เครดิตเงินคืน 10 บาท (10 %) จำกัดเงินคืนสูงสุด 10 บาท/เซลล์สลิป ไม่เกิน 60 บาท/บัตร/เดือน

(ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ SUKL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร PTT BLUE CREDIT CARD 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ก่อนการทำรายการชำระเงินครั้งแรกครั้งเดียว)

#PTTBlueCreditCard #อีกระดับของความสุขที่มากกว่า

กลับ