ติดต่อเรา

ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แนะนำสินค้าและบริการ 
ติดต่อ : PTT Contact Center 1365