AMAZON SOYA ความสุขคู่ความอร่อยเพื่อสุขภาพ

3 เมนูสุขภาพ ดื่มได้ตลอด เทศกาลเจ พร้อมให้คุณได้ลองแล้วที่ร้านกาแฟ Cafe Amazon ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ต.ค. 2561

NEW 4 เมนู Life Taste ให้คุณสัมผัสส่วนผสมของชีวิตดีๆจาก ธรรมชาติ

LIGHT MENU เมนูทางเลือกใหม่ ใช้นมสดเป็นส่วนผสม

HEALTHIER Choice

เมนูทางเลือกสุขภาพ ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาล

Cafe Amazon for Earth นำแก้วมาเองลด 5 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใหม่! น้ำส้มเขียวหวาน ผสมเกล็ดส้ม100% สดชื่นทุกที่ ทุกเวลา

สินค้า

 
 

วีดีโอ

ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน
ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน หรือ Amazon Inspiring Campus (AICA) แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติตามแบบ Cafe Amazon จะพาให้ทราบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟ แล้วมาดูกันว่าเบื้องหลังกาแฟแต่ละชนิดของ Cafe Amazonนั้น ผ่านกระบวนการกรรมวิธีอย่างไร สัมผัสกับประสบการณ์การเล่าเรื่องผ่าน Interactive Media และ 3D ได้ที่ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ศูนย์การเรียนรุ้ธุรกิจกาแฟ Cafe Amazon และโรงคั่วกาแฟ จ.พระนครศรีอยุธยา

วิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟ กับโครงการหลวงฯ

การมีส่วนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ในขณะเดียวกันคาเฟ่อเมซอนก็ได้วัตถุดิบเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพเพื่อผู้บริโภคที่มาใช้บริการ อ่านต่อ

ข่าว และ อัพเดท