ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

  • Space
  • Space
  • Space

Amazon Bio Cup (แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพชนิด PBS)

28 กุมภาพันธ์ 2560
  1. Amazon Bio Cup (แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพชนิด PBS)

  2. คาเฟ่อเมซอนเป็นผู้นำร่องในการเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์ Amazon Bio Cup ซึ่งเป็นแก้วกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพชนิด PBS สามารถย่อยสลายได้ 100% หนึ่งในนวัตกรรมรักษ์โลกจากกลุ่ม ปตท. โดยได้มีการใช้แก้ว Amazon Bio Cup ทดแทนแก้วพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มร้อนทุกเมนูในร้านคาเฟ่อเมซอนทุกสาขา โดย ณ. สิ้นปี 59 คาเฟ่อเมซอนมีสาขาไม่น้อยกว่า 1,700 สาขา
  3. การใช้ Amazon Bio Cup ทดแทนแก้วพลาสติก (แก้วกาแฟร้อน) ในทุกสาขา เป็นเสมือนก้าวแรกที่คาเฟ่อเมซอนได้แสดงเจตจำนงชัดเจนในการดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ Amazon Bio Cup จะสามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้กว่า 200 ตันต่อปี
  4. เมื่อเดือนมีนาคม 2558 คาเฟ่อเมซอน ได้นำร่องใช้แก้ว Ingeo PLA (พลาสติกย่อยสลายได้ ผลิตจากพืช 100%) ทดแทนแก้วพลาสติกสำหรับเครื่องดื่มเย็นขนาด 12, 16, และ 22 ออนซ์ ใน 5 สาขา (บริเวณอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ และอาคาร EnCo)

    Amazon Bio Cup PLA

กลับ