ศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า

  • Amazon Factory
  • Amazon Factory

ศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า

               ศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า หรือ Training Center ตั้งขึ้นเพื่ออบรมให้แก่เจ้าของหรือผู้บริหารร้านกาแฟ Café Amazon เพื่ออบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมการบริหารร้านอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรม Re-Training สําหรับร้านที่เปิดดําเนินการขายไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ Café Amazon ทุกสาขาสามารถให้บริการอย่างมีมาตรฐานในระดับสากล ส่งต่อกาแฟคุณภาพดีถึงมือผู้บริโภค

Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy