ศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน

  • Amazon Factory
  • Amazon Factory

ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน

Amazon Inspiring Campus (AICA)

               ศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน Amazon Inspiring Campus หรือ AICA คือ แหล่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กาแฟ แหล่งรวบรวมความภูมิใจของ คาเฟ่ อเมซอน ที่จะถ่ายทอดแรงบันดาลใจของเรา ให้แก่ผู้ที่หลงใหลในกลิ่นและรสชาติของกาแฟ AICA แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
                              1. ศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้ (Interactive Exhibition)
                              2. ศูนย์ฝึกอบรม (Training Center)
                              3. โรงคั่วกาแฟ (Roasting Plant)

Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy
Cafe Amazon Coaching Academy

               ศูนย์นิทรรศการการเรียนรู้(Interactive Exhibition) มี 7 โซน ดังนี้

  • Amazon Treasure เป็นโซนที่ ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกาแฟ ทั้งด้านแหล่งเพาะปลูก วัฒนธรรมกาแฟของชนชาติต่างๆ และแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาของแบรนด์ คาเฟ่ อเมซอน รวมไปถึงรางวัลแห่งความภูมิใจของเรา
  • Discovery Land คือโซนที่เปรียบเสมือน Green Oasis ที่สร้างความสุข ความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าชม ท่ามกลางธรรมชาติเหล่านี้ผู้เข้าชมยังสามารถสัมผัสประสบการณ์ความสนุก พร้อมทั้งค้นพบเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟไปควบคู่กัน
  • Coffee Woodhouse หรือศาลาเมล็ดกาแฟ เป็นโซนที่ใช้เป็นมุมสําหรับพักผ่อนหรือทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน โดยศาลานี้ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากเมล็ดกาแฟอีกด้วย
  • Coffee Trail คือเส้นทางเดินที่แสดงให้เห็นถึงการคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งที่ปลูกผ่านกรรมวิธีต่างๆจนได้เมล็ดกาแฟคุณภาพดีส่งถึงโรงคั่วของเรา
  • Amazon Creation คือโซนที่เราจะให้เห็นขั้นตอนการผลิตกาแฟคั่วที่พิถีพิถันตามแบบฉบับของคาเฟ่ อเมซอน
  • Coffeeology คือโซนของศาสตร์แห่งการคั่วบดและการชงกาแฟ เพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติของกาแฟได้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นในโซนนี้ยังมีต้นกาแฟให้ผู้เข้าชมได้เห็นและเรียนรู้ด้วยเช่นกัน
  • Amazon Journey Theater คือ โซนสุดท้ายของนิทรรศการการเรียนรู้ โซนนี้คือห้องภาพยนตร์ 3 มิติที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับ Taste of Amazon โดยที่เราจะให้ผู้เข้าชมเห็นเบื้องหลังกาแฟแต่ละแก้วของ Cafe Amazon

               ใน AICA แห่งนี้ เรายังมีศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า หรือ Training Center ให้แก่เจ้าของหรือผู้บริหารร้านกาแฟ Cafe Amazon เพื่ออบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการอบรมการบริหารร้านอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรม Re-Trainingสําหรับร้านที่เปิดดําเนินการขายไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ Cafe Amazon ทุกสาขาสามารถให้บริการอย่างมีมาตรฐานในระดับสากลส่งต่อกาแฟคุณภาพดีถึงมือผู้บริโภค

               ส่วนสุดท้ายภายใน AICA คือ โรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ถูกจัดตั้งเพื่อให้คนไทยได้รับบริการและดื่มกาแฟที่มีรสชาติตามมาตรฐานคาเฟ่ อเมซอน ในราคาที่เข้าถึงได้ และมีการใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การคัดเลือกและรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพเพื่อนำมาคั่วให้ได้ตามมาตรฐานที่ดีเยี่ยม และนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มจนถึงมือลูกค้า โรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน เป็นโรงคั่วกาแฟที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล (Good Manufacturing Practice: GMP Codex)มีกำลังการผลิต 2,700 ตันต่อปี