สินค้าอื่นๆ

แก้วเซรามิคลายฝีพระหัตถ์ (สีขาว)

แก้วเซรามิคลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประทานออกแบบภาพวาดลายฝีพระหัตถ์เป็นพิเศษ เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัท  ปตท.จำกัด (มหาชน)

ราคา 159 บาท จำหน่ายที่ร้าน Cafe Amazon เริ่ม 5 เม.ย. 62

กลับ