โปรโมชั่น

ลูกค้า AIS / AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท
ลูกค้า AIS / AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท

ลูกค้า AIS / AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท  เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู และ ลูกค้า AIS / AIS FIBRE ใช้ AIS Points 20 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

กลับ