โปรโมชั่น

ชาว AIS มีเฮ!
ชาว AIS มีเฮ!

ชาว AIS มีเฮ!

 

•ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

•ลูกค้า AIS และ AIS FIBRE สามารถใช้ AIS Points 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

 

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยจำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 100,000 สิทธิ/สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา)

 

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

กลับ