โปรโมชั่น

ลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท
ลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท

ลูกค้า DTAC รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู และ ลูกค้า DTAC สามารถใช้ Coins 200 เหรียญ แลกรับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ (ยกเว้น สาขาอินทัชทาวเวอร์ ช้ัน G และ สาขาอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 2) โดยจำกัดจำนวนสิทธิในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 200,000 สิทธิ/เดือน (ยอดรวมทุกสาขา)

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

กลับ