โปรโมชั่น

รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว
รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว

รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อกดรับสิทธิตามที่กำหนดและชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดจำนวนสิทธิ 3,600 สิทธิ/ สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา)

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

กลับ