โปรโมชั่น

รับเครดิตเงินคืน 15%
รับเครดิตเงินคืน 15%

รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Preferred ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

กลับ