โปรโมชั่น

แค่มีพ้อยท์ก็แลกเป็นส่วนลดได้ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์ วีซ่า
ใช้ 330 คะแนน แลกรับส่วนลดเครื่องดื่ม 30 บาท ได้ทุกเมนู เพียงเข้าไปแลกผ่านแอป UChoose

1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีทุกประเภทและกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า ที่มีคะแนน

สะสมเพียงพอต่อการแลก ใช้คะแนน 330 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุก

เมนู รับสิทธิ์ได้ 1 รหัส/ 1 สิทธิ์/ 1 ครั้ง/ 1 ใบเสร็จ (ไม่กำหนดจำนวนสิทธิ์ในการรับส่วนลดเครื่อง

ดื่ม/เดือน)

2.รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขา

ทั่วประเทศ

3.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือน้ำดื่มได้

4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ

"Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท"

6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้

7.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ แสดงรหัสและมือถือที่ใช้รับสิทธิ์

ต่อหน้าพนักงาน

8.งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ

9.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี

10.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า

12.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

13.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บัตรเครดิตกรุงศรี โทร. 02-646-3555 และ บัตรเครดิตกรุง

ศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า โทร. 02-345-6789

กลับ