โปรโมชั่น

ลูกค้าโตโยต้ารับส่วนลด 20 บาท (ทุกเมนู)
ลูกค้าโตโยต้ารับส่วนลด 20 บาท (ทุกเมนู) จำนวน 50,000 สิทธิ์/เดือน

ลูกค้าโตโยต้ารับส่วนลด 20 บาท (ทุกเมนู) จำนวน 50,000 สิทธิ์/เดือน สำหรับเครื่องดื่มทุกเมนู
ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

 

กลับ