โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้า UOB
รับเครดิตเงิน คืน 15% เมื่อจ่ายผ่านบัตร UOB Preferred

สำหรับลูกค้า UOB รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อจ่ายผ่านบัตร UOB Preferred

*จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ร้านค้า/เดือน
*จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000บาท/ลูกค้าบัตรหลัก/เดือน

ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค.64

กลับ