โปรโมชั่น

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออน รับส่วนลด 10 บาท
2 สิทธิ์/บัตร/สัปดาห์

เงื่อนไข:

1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน จากบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิต
อิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม, บัตรเครดิตอิออน แรบบิท แพลทินัม, บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์
แพลทินัม, บัตรเครดิตอิออน โกลด์, บัตรเครดิต วีซ่า โอลิมปิก อิออน, บัตรเครดิตอิออนคลาสสิค
และสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ รับส่วนลด 10 บาท เมื่อสั่งเครื่องดื่มทุกเมนู

2. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขา
ทั่วประเทศ

3. สงวน 2 สิทธิ์/บัตร/สัปดาห์ (จำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับส่วนลดเครื่องดื่ม 150,000 สิทธิ์/เดือน)

4. สงวน 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ

5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวด หรือ น้ำดื่มได้

6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ Cafe
Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท (ถ้ามี)

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้

9. กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ แสดงรหัส และ มือถือที่ใช้รับสิทธิ์ ต่อหน้า
พนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

10. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ

11. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้หรือเกินระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ AEON Call Center โทร. 02-665-0123

กลับ