โปรโมชั่น

KBANK
“รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว” เมื่อชำระเงินด้วยบัตร PTT Blue Credit Card

Blue Credit Card Exclusive 1 Free 1 Privilege! มอบสิทธิพิเศษ “รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว” เมื่อชำระเงินด้วยบัตร PTT Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ (จำกัดจำนวนสิทธิ์ 3,600 สิทธิ์/สัปดาห์)

กลับ