โปรโมชั่น

Coffee Party
รับฟรี! กระเป๋า Café Amazon Shopper Bag 1 ใบ เมื่อซื้อ Café Amazon Cold Brew 1 กล่อง คู่กับ Café Amazon Drip Coffee 2 กล่อง

เมื่อซื้อ Café Amazon Cold Brew 1 กล่อง (รสชาติใดก็ได้) คู่กับ Café Amazon Drip Coffee 2 กล่อง (รสชาติใดก็ได้) รับฟรี! กระเป๋า Café Amazon Shopper Bag 1 ใบ (มูลค่า 199 บาท/ใบ) ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 - 14 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าสินค้าแถมจะหมด

 

 

กลับ