โปรโมชั่น

โปรเด็ดยอดนิยม “Surprise Day”
ซื้อเครื่องดื่มที่ Café Amazon ทุกประเภท ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าแอปทันที 50 บาท

โปรเด็ดยอดนิยม “Surprise Day” กลับมาให้สดชื่นกันอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี เตรียมแอป Blue CONNECT ให้พร้อมใช้!

ซื้อเครื่องดื่มที่ Café Amazon ทุกประเภท ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป รับเงินคืนเข้าแอปทันที 50 บาท

เฉพาะวันที่ 26 ม.ค. 65

กลับ