โปรโมชั่น

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citi Cash Back
รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citi Cash Back

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Citi Cash Back ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ

เงื่อนไขโปรโมชัน

1.จำกัดเครดิตเงินคืนรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการสูงสุด 500 บาท/เดือน/สมาชิกบัตร (บัตรมาสเตอร์การ์ด และวีซ่ารวมกัน)

2.ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank) จะเป็นผู้รับชำระค่าเครดิตเงินคืน 10% เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรในเดือนถัดไป

3.รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มกราคม 2566 ณ ร้าน Cafe Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ

4.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

5.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้

6.การใช้จ่ายผ่าน e-wallet จะไม่ถูกนำไปคิดเครดิตเงินคืน

7.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.รายละเอียดเพิ่มเติมที่ citi.asia/THCASHBACK หรือ ติดต่อ Citibank Call Center โทร. 1588

กลับ