Other Product

แก้วเปลี่ยนสี เที่ยวไทย 4 ภาค

แก้วพลาสติกสองชั้นเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ ขนาด 22 ออนซ์ มาพร้อมกับลวดลายสถานที่สำคัญในประเทศไทย มีด้วยกันทั้งหมด 4 แบบ คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ เหมาะสำหรับเก็บสะสม

กลับ