เครื่องดื่ม

ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวเจลลี่

ชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวเจลลี่
ชาเขียวเย็น ผสมน้ำผึ้งธรรมชาติและน้ำมะนาวสด ตกแต่งด้านบนเครื่องดื่มด้วยเจลลี่น้ำผึ้ง    

กลับ