เครื่องดื่มพิเศษ

Have a break

- Iced Double Choco Mint with KitKat (ราคา 65.-) 

- Caramel Mocha Frappe with KitKat (ราคา 70.-) 

กลับ